VICE

Sam emulator VICE jest częścią pakietów Amibian (ale trzeba go osobno doinstalować) oraz Sedai Linux (tu jest domyślnie dołączony). Samo uruchomienie to wybranie F12 z menu, wybór opcji „Autostart image” a następnie wybranie pliku z karty lub pendrive’a.

Problem stwarza podłączenie joysticków/padów do emulatora. Nie jest to najprostsza sprawa (Atari800 wykrywa wszystko „od strzału”), ale działa. O czym zapewnia autor.

No to jedziemy (instrukcja najprostsza, jak się tylko da).
1) Uruchamiamy VICE z Sedai Linuksa, a następnie wchodzimy w menu VICE (klawisz F12)
2) Zaczynamy od opcji „Machine settings”
3) Wchodzimy w „Joyport settings” i tam upewniamy się, że we wszystkich dostępnych tam wpisach wybrany jest „joystick”
4) Wracamy i wybieramy „Joystick settings”. Upewniamy się, że w opcjach „Joystick device 1/2” mamy wybrany „joystick”.
5) Potem do „Joystick 1/2 mapping”
6) Tam też musimy przypisać ruchy do poszczególnych kierunków
7) Wracamy poziom wyżej i idziemy do „Extra joysitck options”
8) Tam naciskamy „Menu activate”
9) teraz do głównego menu i wchodzimy w „settings management”
10) Zapisujemy po kolei „Save current settings”, „Save hotkeys” oraz „Save joystick map”.
11) I to wszystko, gotowe. Możemy cieszyć się naszym „Komodorkiem”.

Funkcjonalność działa zarówno z padami na USB, jak i joystickami 9-pinowymi, podłączony przez opisywany tu swego czasu interfejs. Cóż mogę dodać? Życzę udanej zabawy. Gdyby coś nie działało, to chętnie służę pomocą.